Nastavení služeb

Administrace

Pomocí jediného účtu můžete v administračním rozhraní spravovat veškeré své domény, webhostingy, e-maily, databáze a mnoho dalšího.

Adresa:

Do administračního rozhraní se lze také přihlásit pomocí jednotlivé e-mailové schránky. Potom jako přihlašovací jméno vyplňte celý název e-mailové schránky a použijte heslo k danému e-mailu, který chcete administrovat.

Webová prezentace

Obsah hlavního webu nahrajte (např. přes FTP) do adresáře "www" v kořenovém adresáři webu. Vaše webové stránky budou dostupné jak s "www", tak i bez "www", a to i v zabezpečené verzi pomocí SSL (HTTPs) na adrese:

  • http://vašedoména.cz (https://vašedoména.cz)
  • http://www.vašedoména.cz (https://www.vašedoména.cz)

Zakládání subdomén (domén 3. řádu)

Pro založení subdomény stačí pouze v kořenovém adresáři webu (např. přes FTP) vytvořit nový adresář s názvem subdomény.
Příklad: Založením adresáře "forum" v kořenovém adresáři webu bude obsah tohotu adresáře dostupný na adresách:

  • http://forum.vašedoména.cz (https://forum.vašedoména.cz)
  • http://www.forum.vašedoména.cz (https://www.forum.vašedoména.cz)

FTP účty

Pokud nemáte na svém počítači nainstalovaný FTP klient, můžete použít náš WebFTP, který je možné obsluhovat přes webový prohlížeč. Připojení je možné také realizovat přes zabezpečenou verzi FTPs.

FTP Server: ftp://ftp.vašedoména.cz
WebFTP:

Login: vašedoména.cz nebo název.vašedoména.cz
FTPs: šifrování pomocí TLS, port 21

E-maily

K jednotlivým e-mailovým schránkám lze přistupovat pomocí protokolů POP3/POP3s, IMAP/IMAPs a WebMailu. Pro odesílání e-mailů máte možnost využívat i náš SMTP/SMTPs server. Maximální velikost přijaté/odeslané zprávy činí 50 MB. Při použití WebMailu je maximální možná velikost odeslané zprávy 20 MB.

WebMail

Adresa:

Login: název@vašedoména.cz

Alternativní WebMail

Adresa:

Login: název@vašedoména.cz

POP3/POP3s

POP3/POP3s server: mail.vašedoména.cz nebo mail.inhosting.cz
Login: název@vašedoména.cz
POP3s: šifrování pomocí SSL na portu 995 nebo šifrování pomocí TLS na portu 110

IMAP/IMAPs

IMAP/IMAPs server: mail.vašedoména.cz nebo mail.inhosting.cz
Login: název@vašedoména.cz
IMAPs: šifrování pomocí SSL na portu 993 nebo šifrování pomocí TLS na portu 143

SMTP/SMTPs

SMTP/SMTPs server: mail.vašedoména.cz nebo mail.inhosting.cz
Server vyžaduje autorizaci.
Login: název@vašedoména.cz
SMTPs: šifrování pomocí pomocí TLS na portu 25

Pokud Váš poskytovatel blokuje port 25 a i přesto chcete použít náš SMTP/SMTPs server na odesílání e-mailů, můžete využít alternativní port 925 se stejným nastavením jako pro SMTP na portu 25.

Databáze

TypMysqlPostgreSQL
Servermysqlpgsql
Loginnázev.vašedoména.cznázev.vašedoména.cz
Databázenázev_vašedoména_cznázev.vašedoména.cz
WebAdmin

Statistiky

Statistiky jsou generovány jednou denně okolo 3. hodiny ranní vždy za předcházející den.

Adresa: http://stats.vašedoména.cz (https://stats.vašedoména.cz)
Login: vašedoména.cz

Logy www serveru

Pokud se ve Vašem kořenovém kořenovém adresáři webu nachází adresář logs, tak krátce po vygenerování statistik (okolo 3. hodiny ranní) jsou do tohoto adresáře zkomprimovány logy www serveru vždy za předcházející den/měsíc.
Adresář logs je z webu jako subdoména (doména 3. řádu) nedostupný.

DNS Servery

Pro české domény použijte NSSET: INHOSTING
Pro ostatní případy nastavte: ns.inhosting.cz, ns2.inhosting.cz

Inhosting.cz (www.inhosting.cz) Copyright © 2023
Pylons POWERED